Nemi Forsikring – Forsikringer – Barneforsikring

Barneforsikring

Barneforsikring fra Nemi Forsikring

Sikkerhetsnettet til det viktigste i ditt liv – en forsikring som sikrer barn ved ulykke, sykdom og uførhet og sørger for økonomisk trygghet for familien.

Med vår barneforsikring sikrer du familien og barnet ved ulykke, sykdom og uførhet. Vi anbefaler at alle barn bør ha barneforsikring. Du kan kjøpe forsikringen hvis barnet ditt er mellom 3 måneder og til 16 år, og den gjelder frem til barnet er 25 år. Barneforsikringen er et godt supplement til hva som er dekket av det offentlige da forsikringer i tillegg til ulykker også omfatter sykdommer og gjelder hele døgnet.

Ønsker du å kjøpe Barneforsikring eller har spørsmål om personforsikringer kan du sende en e-post til service@nemiforsikring.no eller ringe oss på telefon 22 91 33 00 og vi skal hjelpe deg.

Hva dekkes av forsikringen

Dette dekker vår barneforsikring:

 • Medisinsk invaliditet ved ulykke.
 • Medisinsk invaliditet ved sykdom.
 • Ervervsmessig uførhet.
 • Behandlingsutgifter ved ulykke.
 • Erstatning ved dødsfall.
 • Dagpenger ved sykehusopphold.
 • Merutgifter ved langvarig pleie.
 • Ombyggingsstønad.
 • Kritisk sykdom.

Karenstid
Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom eller lidelse som oppstår innen 3 måneder etter at fullstendig helseerklæring er mottatt.

Hvorfor velge Nemi Forsikring

 • Alltid fast skadekonsulent
 • Alltid øyeblikkelig hjelp, 24/7
 • Månedlig betaling uten tillegg i pris
Back to Top