Nemi Forsikring – Forsikringer – Barneforsikring

Barneforsikring

Barneforsikring fra Nemi Forsikring

Sikkerhetsnettet til det viktigste i ditt liv – en forsikring som sikrer barn ved ulykke, sykdom og uførhet og sørger for økonomisk trygghet for familien.

Med vår barneforsikring sikrer du familien og barnet ved ulykke, sykdom og uførhet. Vi anbefaler at alle barn bør ha barneforsikring. Du kan kjøpe forsikringen hvis barnet ditt er mellom 3 måneder og til 16 år, og den gjelder frem til barnet er 25 år. Barneforsikringen er et godt supplement til hva som er dekket av det offentlige da forsikringer i tillegg til ulykker også omfatter sykdommer og gjelder hele døgnet.

Ønsker du å kjøpe Barneforsikring eller har spørsmål om personforsikringer kan du sende en e-post til service@nemiforsikring.no eller ringe oss på telefon 22 91 33 00 og vi skal hjelpe deg.

Hva dekkes av forsikringen
Dekning Forsikringssum Egenandel
Medisinsk invaliditet ved ulykke Inntil kr 1 500 000,-
Medisinsk invaliditet ved sykdom Inntil kr 1 500 000,-
Ervervsmessig uførhet Inntil kr 500 000,-
Behandlingsutgifter ved ulykke Inntil kr 60 000,- Kr 1 000,-
Erstatning ved dødsfall Kr 60 000,-
Dagpenger ved sykehusopphold Kr 300,- per dag inntil 365 dager Utbetales etter 14 dager
Merutgifter ved langvarig pleie Inntil kr 200 000,- Kr 1 000,-
Ombyggingstønad Inntil kr 200 000,- Kr 1 000,-
Kritisk sykdom Kr 300 000,-
Helseskjema

Når du kjøper personforsikring i Nemi Forsikring må du fylle ut elektronisk helseskjema. Helseskjemaet som du fyller ut, vurderes av helseavdelingen som har sykepleier og rådgivende lege. Ut i fra opplysninger, gitt av deg i en helseerklæring, kan føre til forbehold/reservasjon for plager/sykdommer som forsikrede allerede har før tegning (gjelder ikke Livsforsikring), økt premie på grunn av risiko eller i noen enkelte tilfeller, avslag.

Frem til helsevurderingen er ferdig, har du en midlertidig forsikring som gjelder hvis du skulle falle fra som følge av en ulykke.

Midlertidig forsikring

Midlertidig forsikret er fra du har akseptert tilbudet om personforsikring, eller betalt første regning og/eller fylt ut og signert din helseerklæring er du midlertidig forsikret dersom du blir utsatt for ulykke i denne perioden. Dette selv om helseerklæringen ikke er ferdig behandlet.

Karenstid

Nyhet fra 09.05.2019: Har du løpende barneforsikring i annet selskap i Norge som gir erstatning ved sykdom, slipper du karenstid.

For andre gir ikke barneforsikringen rett til utbetaling ved sykdom eller lidelse som oppstår innen 3 måneder etter at fullstendig helseerklæring er mottatt.

Hvorfor velge Nemi Forsikring

  • Alltid fast skadekonsulent
  • Alltid øyeblikkelig hjelp, 24/7
  • Månedlig betaling uten tillegg i pris
Back to Top