Nemi Forsikring – Forsikringer – Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring fra Nemi Forsikring

En forsikring som er til for å unngå offentlig helsekø.

Med Nemi Behandlingsforsikring garanterer vi deg rask behandling og utredning når behovet oppstår slik at du kommer deg raskt tilbake til hverdagen. Vi garanterer behandling/utredning innen 14 dager, bestiller time for deg og har du behov for å snakke med en sykepleier har vi dette tilgjengelig.

For å kunne søke Behandlingsforsikring må søker ha bodd sammenhengende i Norden i minimum 5 år.

Ønsker du å kjøpe Behandlingsforsikring eller har spørsmål om personforsikringer kan du sende en e-post til service@nemiforsikring.no eller ringe oss på telefon 22 91 33 00 og vi skal hjelpe deg.

Hva dekkes av forsikringen

Behandlingsforsikringen dekker:

  • En forsikring som garantert tilbyr deg behandling/utredning innen 14 dager.
  • Ingen egenandel.
  • En forsikring for å unngå offentlig helsekø.
  • Vi ringer og ordner raskt time for deg.
  • Du får tilgang til sykepleier som kan bistå med telefoner, tolkning av epikriser og/eller for samtale i kriser.
  • Behandlingsforsikringen kan tegnes fra 16-65 år, og du kan velge mellom Standard- og Superdekning.
Dekning Standard Super
Utredning og behandling hos legespesialist Innen 14 virkedager Innen 14 virkedager
Behandling ved privat sykehus Innen 14 virkedager Innen 14 virkedager
Etterkontroll etter behandling Inntil 6 måneder etter behandling Inntil 6 måneder etter behandling
Rehabilitering Inntil 4 uker Inntil 4 uker
Opphold og reise Behandling på privat sykehus, ved utredning eller behandling hos legespesialist Behandling på privat sykehus, ved utredning eller behandling hos legespesialist
Fysioterapi, manuellterapi og naprapat Inntil 12 behandlinger pr. 12 måneders periode Inntil 24 behandlinger pr. 12 måneders periode
Kiropraktor Inntil 6 behandlinger pr. 12 måneders periode Inntil 6 behandlinger pr. 12 måneders periode
Psykolog Ikke dekket Inntil 10 behandlinger pr. 12 måneders periode
Psykologisk førstehjelp Ikke dekket Inntil 10 behandlinger pr. 12 måneders periode
Ny vurdering Ny vurdering av annen lege, kun ved livstruende sykdom/skade eller ved særlig risikofylt behandling Ny vurdering av annen lege, kun ved livstruende sykdom/skade eller ved særlig risikofylt behandling

Med behandling menes operasjon og annen medisinsk behandling.
Utredning og behandling må være planlagt og utført mens forsikringen er i kraft.
Forutsetningene for erstatning er beskrevet i vilkårene.

Helseskjema

Når du kjøper personforsikring i Nemi Forsikring må du fylle ut elektronisk helseskjema. Helseskjemaet som du fyller ut, vurderes av helseavdelingen som har sykepleier og rådgivende lege. Ut i fra opplysninger, gitt av deg i en helseerklæring, kan føre til forbehold/reservasjon for plager/sykdommer som forsikrede allerede har før tegning (gjelder ikke Livsforsikring), økt premie på grunn av risiko eller i noen enkelte tilfeller, avslag.

Frem til helsevurderingen er ferdig, er du midlertidig forsikret.

Midlertidig forsikring

Midlertidig forsikret er fra du har akseptert tilbudet om personforsikring, eller betalt første regning og/eller fylt ut og signert din helseerklæring er du midlertidig forsikret dersom du blir utsatt for ulykke i denne perioden. Dette selv om helseerklæringen ikke er ferdig behandlet.

Karenstid

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom eller lidelse som oppstår innen 3 måneder etter at fullstendig helseerklæring er mottatt.

Hvorfor velge Nemi Forsikring

  • Alltid fast skadekonsulent
  • Alltid øyeblikkelig hjelp, 24/7
  • Månedlig betaling uten tillegg i pris
Back to Top