Nemi Forsikring – Forsikringer – Livsforsikring

Livsforsikring

Livsforsikring fra Nemi Forsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall for å sikre deres økonomiske trygghet.

Forsikringen gir en engangsutbetaling til de du er glad i for å sikre dine nærmeste økonomiske trygghet. Det er spesielt viktig dersom du har gjeld og forsørger barn og/eller har felles lån med samboer/ektefelle. I noen tilfeller er det også ønskelig dersom noen har kausjonert for deg. Behovet er også særlig stort dersom en eller begge har barn fra tidligere forhold.

  • Livsforsikringen kan tegnes for personer mellom 18 og 60 år.
  • Forsikringssum kan velges fra kr 500 000,- opp til kr 3 millioner.

For å kunne søke livsforsikring må søker ha bodd sammenhengende i Norden i minimum 5 år. Søkere som midlertidig har bodd i utlandet i forbindelse med studier vil bli individuelt vurdert.

Ønsker du å kjøpe Livsforsikring eller har spørsmål om personforsikringer kan du sende en e-post til service@nemiforsikring.no eller ringe oss på telefon 22 91 33 00 og vi skal hjelpe deg.

Hva dekkes av forsikringen

Dette dekker vår livsforsikring:

  • Engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall.
  • Forsikringssummen velger du selv, opp til 3 mill.
  • Sikre dine nærmeste økonomisk.
  • Du velger selv hvem som skal få pengene ved å begunstige. Dette er spesielt aktuelt dersom du er samboer med felles gjeld.
Helseskjema

Når du kjøper personforsikring i Nemi Forsikring må du fylle ut elektronisk helseskjema. Helseskjemaet som du fyller ut, vurderes av helseavdelingen som har sykepleier og rådgivende lege. Ut i fra opplysninger, gitt av deg i en helseerklæring, kan føre til forbehold/reservasjon for plager/sykdommer som forsikrede allerede har før tegning (gjelder ikke Livsforsikring), økt premie på grunn av risiko eller i noen enkelte tilfeller, avslag.

Frem til helsevurderingen er ferdig, har du en midlertidig forsikring som gjelder hvis du skulle falle fra som følge av en ulykke.

Midlertidig forsikring

Midlertidig forsikret er fra du har akseptert tilbudet om personforsikring, eller betalt første regning og/eller fylt ut og signert din helseerklæring er du midlertidig forsikret dersom du blir utsatt for ulykke i denne perioden. Dette selv om helseerklæringen ikke er ferdig behandlet.

Karenstid

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom eller lidelse som oppstår innen 3 måneder etter at fullstendig helseerklæring er mottatt.

Hvorfor velge Nemi Forsikring

  • Alltid fast skadekonsulent
  • Alltid øyeblikkelig hjelp, 24/7
  • Månedlig betaling uten tillegg i pris
Back to Top