Nemi Forsikring – Forsikringer – Livsforsikring

Livsforsikring

Livsforsikring fra Nemi Forsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall for å sikre deres økonomiske trygghet.

Forsikringen gir en engangsutbetaling til de du er glad i for å sikre dine nærmeste økonomiske trygghet. Det er spesielt viktig dersom du har gjeld og forsørger barn og/eller har felles lån med samboer/ektefelle. I noen tilfeller er det også ønskelig dersom noen har kausjonert for deg. Behovet er også særlig stort dersom en eller begge har barn fra tidligere forhold.

  • Livsforsikringen kan tegnes for personer mellom 18 og 60 år.
  • Forsikringssum kan velges fra kr 500 000,- opp til kr 3 millioner.

For å kunne søke livsforsikring må søker ha bodd sammenhengende i Norden i minimum 5 år. Søkere som midlertidig har bodd i utlandet i forbindelse med studier vil bli individuelt vurdert.

Ønsker du å kjøpe Livsforsikring eller har spørsmål om personforsikringer kan du sende en e-post til service@nemiforsikring.no eller ringe oss på telefon 22 91 33 00 og vi skal hjelpe deg.

Hva dekkes av forsikringen

Dette dekker vår livsforsikring:

  • Engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall.
  • Forsikringssummen velger du selv, opp til 3 mill.
  • Sikre dine nærmeste økonomisk.
  • Du velger selv hvem som skal få pengene ved å begunstige. Dette er spesielt aktuelt dersom du er samboer med felles gjeld.

Hvorfor velge Nemi Forsikring

  • Alltid fast skadekonsulent
  • Alltid øyeblikkelig hjelp, 24/7
  • Månedlig betaling uten tillegg i pris
Back to Top