Nemi Forsikring – Forsikringer – Motorsykkel- og mopedforsikring

Motorsykkel- og mopedforsikring

Kjøp enkelt på nett

Motorsykkel- og mopedforsikring fra Nemi Forsikring

Det er lovpålagt med ansvarsforsikring på alle motorsykler og mopeder med skilter. Kun ansvarsforsikring dekker ikke skader på eget kjøretøy og er derfor vårt rimeligste alternativ. I tillegg til ansvarsforsikring kan du velge å kjøpe, fører- og passasjerulykke, delkasko eller kasko. Klikk på Les mer for ytterligere informasjon.

Du kan kjøpe Nemi Motorsykkel-/mopedforsikring enkelt på nett:

 • Klikk på bestill motorsykkel-/mopedforsikring nedenfor og svar på spørsmål angående kjøretøyet og ønsket forsikring.
 • Du kan velge å lagre handlevognen eller gå videre og kjøpe forsikringen.
 • Vi ordner oppsigelse dersom du har forsikringen i annet selskap i dag.
 • Du vil motta en bekreftelse på e-post når kjøpet er gjennomført.

Beregn pris og kjøp motorsykkel-/mopedforsikring

Trafikkforsikringsavgift til staten

Årsavgiften blir fra 2018 endret til Trafikkforsikringsavgift til staten
og forsikringsselskapene er pålagt å innkreve denne.

Hva dekkes av forsikringen

Ansvarsforsikring:
Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte motorsykler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).

Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til motorsykkelen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av motorsykkelen, et verksted som har reparert den eller en tvist i forbindelse med en skadesak.

Delkasko dekker:

 • Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
 • Tyveri av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr.
 • Tyveri av deler av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr.
 • Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport.
 • Veihjelp i Norden som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff eller at fører rammes av plutselig sykdom/ulykke.

Kasko dekker:

 • Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
 • Tyveri av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr.
 • Tyveri av deler av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr.
 • Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport.
 • Sammenstøt med andre kjøretøy og gjenstander.
 • Utforkjøring.
 • Velting.
 • Hærverk.
 • Annen plutselig ytre påvirkning enn de som er nevnt over.
 • Veihjelp i Norden som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff eller at fører rammes av plutselig sykdom/ulykke.
 • Veihjelp i Europa.

Fører- og passasjerulykke:
Dette er en ulykkesforsikring som det er vanlig å ha med, men som du kan velge å utelate.

Ved personskade vil ansvarsforsikringen dekke utgifter og økonomisk tap, også for fører og passasjer på den motorsykkelen som eventuelt er ansvarlig for skaden.

Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen kommer i tillegg og er på kr 200 000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av motorsykkel, slik at du allerede kan være godt dekket.

Hvorfor velge Nemi Forsikring

 • Alltid fast skadekonsulent
 • Alltid øyeblikkelig hjelp, 24/7
 • Månedlig betaling uten tillegg i pris
Back to Top