Nemi Forsikring – Forsikringer – Uføreforsikring

Uføreforsikring

Uføreforsikring fra Nemi Forsikring

En forsikring som er til for å dekke tap av inntekt ved uførhet.

Langvarige sykemelding og uførhet kan være stor belastning med ekstra utgifter, dette kommer ofte i tillegg til tap av inntekt. En uføreforsikring vil dekke tap av inntekt ved langvarig sykemelding og/eller uførhet og således sikre deg og din familie økonomisk hvis lønnsinntekten plutselig forsvinner eller blir mindre.

  • Uføreforsikring kan tegnes fra 18-55 år
  • Forsikringssum kan velges fra kr 250 000,- til 1,5 millioner.

Ønsker du å kjøpe Uføreforsikring eller har spørsmål om personforsikringer kan du sende en e-post til service@nemiforsikring.no eller ringe oss på telefon 22 91 33 00 og vi skal hjelpe deg.

Hva dekker forsikringen?

Uføreforsikringen dekker:

  • Forsikringen gir deg en engangsutbetaling ved uførhet
  • Forsikringen gir deg månedlig utbetaling dersom du har vært minst 50% arbeidsufør sammenhengende i minst 12 måneder
  • Forsikringen dekker både ved sykdom og ulykke, samt ved midlertidig sykdom/skade etter 12 måneders sykemelding med inntil 1% av forsikringssummen.
  • Utbetaling av uføreforsikring er skattefri.
  • Utbetalingen skjer hvis du er minst 50% varig arbeidsufør, og tidligst 2 år etter at arbeidsuførheten inntraff.

Helseerklæringen du fyller ut, vurderes av vår helseavdelingen som har sykepleier og rådgivende lege. Opplysninger, gitt av deg i helseerklæringen kan føre til tillegg i prisen, eller i noen enkelte tilfeller, avslag. Vi tar også forbehold om plager/lidelser(sykdommer) som forsikrede har før uføreforsikring er kjøpt.

Dersom man er under utredning for plager/sykdom kan vi dessverre ikke tilby uføreforsikring før resultat av utredningen foreligger.

For å kunne søke uføreforsikring må du ha bodd sammenhengende i Norden i minimum 5 år. Søkere som midlertidig har bodd i utlandet i forbindelse med studier vil bli individuelt vurdert.

Karenstid
Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom eller lidelse som oppstår innen 3 måneder etter at fullstendig helseerklæring er mottatt.

Hvorfor velge Nemi Forsikring

  • Alltid fast skadekonsulent
  • Alltid øyeblikkelig hjelp, 24/7
  • Månedlig betaling uten tillegg i pris
Back to Top