Nemi Forsikring – Forsikringer – Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring

Kjøp enkelt på nett

Ulykkesforsikring fra Nemi Forsikring

Vi kan ikke sikre oss mot plutselige og uforutsette hendelser. En ulykkesforsikring kan derimot gjøre de økonomiske konsekvensene litt lettere å håndtere. Med Nemi Ulykkesforsikring får du erstatning ved død og/eller medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Du finner mer informasjon ved å klikke på Les mer.

Du kan kjøpe Nemi Ulykkesforsikring enkelt på nett:

  • Klikk på bestill ulykkesforsikring nedenfor og svar på spørsmål om ønsket forsikring.
  • Du kan velge å lagre handlevognen eller gå videre og kjøpe forsikringen.
  • Vi ordner oppsigelse dersom du har forsikringen i annet selskap i dag.
  • Du vil motta en bekreftelse på e-post når kjøpet er gjennomført.

Beregn pris og kjøp ulykkesforsikring

Hva dekkes av forsikringen

Forsikringen dekker død, medisinsk invaliditet og/eller tannhelse. Du velger selv om du vil kjøpe en, to eller alle tre av disse forsikringene.

Forsikring ved død:
Denne dekningen vil gi erstatning ved dødsfall som følge av en ulykkeshendelse.

Forsikringsutbetalingen tilfaller forsikringstaker. Er forsikringstaker og forsikrede samme person, tilfaller forsikringsutbetalingen avdødes ektefelle/registrerte partner. Har ikke avdøde slike, eller er de ikke lenger i live, tilfaller utbetalingen avdødes arvinger etter lov eller testament i henhold til Arvelovens bestemmelser.

Ønsker forsikringstaker at utbetalingen ved død skal tilfalle spesielt utpekte personer (f.eks. samboer) eller andre begunstigede, må dette avtales med Nemi Forsikring. En slik begunstigelse vil fremgå av Forsikringsbeviset.

Forsikring ved medisinsk invaliditet:
Denne dekningen vil gi erstatning dersom en ulykkesskade har ført til medisinsk invaliditet.

Med medisinsk invaliditet menes den fysiske varige funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l.

Denne dekningen omfatter også refusjon av behandlingsutgifter med inntil 5 % av avtalt forsikringssum ved medisinsk invaliditet. Med behandlingsutgifter menes utgifter til behandling og reiseutgifter til og fra hjemsted for nødvendig behandling, som følge av en ulykkesskade.

Tannhelseforsikring

Tannhelseforsikring:
Alle mellom 18 og 70 år kan tegne tannhelseforsikring hos oss.

Tannhelseforsikring er et produkt som dekker dine utgifter ved behandling av nye og uforutsette tannbehandlinger. De behandlingsbehov som avdekkes av din tannlege, og som han/hun mener har behov for inngrep, dekkes av tannhelseforsikringen.Hvis du for eksempel får hull i tennene, må bytte sprukken fylling eller har behov for krone, dekker tannhelseforsikringen utgiften.

For å kjøpe tannhelseforsikringen forutsettes det at du har vært til kontroll/undersøkelse hos din tannlege i løpet av siste 15 måneder. Forsikringen dekker ikke tidligere identifiserte behandlingsbehov, eller andre påbegynte behandlinger før man tegner tannhelseforsikring. Dette vil fremkomme av din tannlegejournal.

Det er tre ulike forsikringstyper:
Perle dekker behandlinger opp til kr 10.000,- per år, og koster 65 kroner per måned.
Gull dekker behandlinger opp til kr 20.000,- per år, og koster 155 kroner per måned.
Platina dekker behandlinger opp til kr 40.000,- per år, og koster 200 kroner per måned.

Tannhelseforsikring kan kjøpes med eller uten død og/eller medisinsk invaliditet.

Hvorfor velge Nemi Forsikring

  • Alltid fast skadekonsulent
  • Alltid øyeblikkelig hjelp, 24/7
  • Månedlig betaling uten tillegg i pris
Back to Top