Gebyr for uforsikrede kjøretøy

Fra 1. mars 2018 vil kjøretøyeiere få gebyrkrav fra Trafikkforsikringsforeningen for hver dag kjøretøyet er uforsikret.

Dette betyr at du mottar gebyr for hver dag bilen din er uforsikret, i tillegg til gebyret kreves det inn en Trafikkforsikringsavgift til staten. Dersom gebyret og trafikkforsikringsavgiften ikke betales, vil det til slutt gå til rettslig inkasso.

Merk at gebyret ikke er en forsikring.

Bakgrunn for gebyret
Over 3% av alle forsikringspliktige kjøretøy i Norge er uforsikret. Skader forvoldt av uforsikrede og ukjente kjøretøy fører til betydelige utgifter for forsikringsselskapene som dekker dette via Trafikkforsikringsforeningen. Disse kostnadene blir igjen fordelt på lovlydige forsikringstakere.

Gebyrordningen ble vedtatt av Stortinget 15.12.2017. Gebyret skal motivere eierne av uforsikrede kjøretøy til å kjøpe lovpålagt ansvarsforsikring (trafikkforsikring). Trafikkforsikringsforeningen vil kreve inn gebyret, og innbetalte gebyr vil gå til å dekke skadene forvoldt av uforsikrede og ukjente kjøretøy (bilansvarslovens § 10).

Merk at gebyret ikke er en forsikring, og at det i tillegg kreves en trafikforsikringsavgift til staten (tidligere årsavgift) for hver dag kjøretøyet er uforsikret.

Gebyrsatser Kroner
Moped, traktor, motorredskap, veterankjøretøy 50,-
Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel (snøscooter) 150,-
Buss, lastebil 250,-

Forsikringsplikt
Alle registrerte kjøretøy (biler, mopeder, ATV’er, motorsykler, lastebiler, busser, traktorer m.v.) skal ha ansvarsforsikring (trafikkforsikring). Det er lovpålagt etter Bilansvarsloven §15. Har kjøretøyet skiltene på eller har status som påregistrert, skal det være forsikret selv om kjøretøyet ikke er i bruk eller ikke er i kjørbar stand.

Ansvarsforsikringen (trafikkforsikringen) dekker skader på andres kjøretøy eller eiendom, og den dekker også eventuelle personskader på alle som er involvert i en ulykke.

Det er ulovlig å benytte kjøretøyet uten gyldig ansvarsforsikring (trafikkforsikring). Hvis det skjer en ulykke, kan eier av uforsikret kjøretøy bli straffet og holdt økonomisk ansvarlig for skader som oppstår.

Et uforsikret kjøretøy vil kunne bli avskiltet på stedet ved en kontroll. Det er derfor viktig at du sjekker at alle kjøretøy du eier har gyldig forsikring, slik at du ikke mottar gebyr.

Kjøretøy som er avskiltet, avregistrert, vraket eller stjålet regnes ikke som forsikringspliktige, og heller ikke tilhengere og campingvogner.

Skader som er blitt gjort av uforsikret kjøretøy dekkes av Trafikkforsikringsforeningen. Deretter kreves regress fra eieren av det uforsikrede kjøretøyet.

Salgsmelding er viktig
Det er personen som står registrert som formell eier i Statens vegvesen sitt motorvognregister, som vil motta gebyr dersom kjøretøyet ikke er forsikret.

Hvis du har solgt kjøretøyet, må du derfor snarest levere salgsmelding til Statens vegvesen slik at du ikke lengre står oppført som eier og således mottar og gebyr dersom kjøper ikke forsikrer kjøretøyet. Det er selger som er ansvarlig for å levere salgsmelding.

Salgsmeldingen skal, etter vegtrafikkloven § 15, sendes inn senest tre dager etter at kjøretøyet er solgt. Vi anbefaler at du benytter Statens vegvesens elektroniske løsning for å sende inn salgsmeldingen, og sørger for at kjøper fyller inn sin del før du overlater kjøretøyet til kjøper. Du bør aldri overlate til kjøper å sende inn salgsmeldingen.

  • Husk også å fylle ut salgskontrakt. Denne finner du ved søk på internett – for eksempel kan NAF sin benyttes.
  • Kjøpt kjøretøy – husk forsikring fra dag 1.
  • Husk at du som kjøper av et kjøretøy må forsikre det før det tas i bruk.