Konkursen i Alpha Insurance A/S

Alpha Insurance A/S (Alpha) i Danmark gikk konkurs 8. mai i år.

Brev fra bostyrer

Se nærmere om dette på disse lenkene:
https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2018/Alpha-insurance-080518
https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2018/alpha-insurance-as-er-erklart-konkurs/

Alpha har solgt bl.a. yrkesskadeforsikringer i det norske markedet i mange år. De kundene som nå kan bli påvirket av konkursen er enten de som har en løpende forsikring gjennom Alpha, samt de som har utestående krav i forbindelse med skader. Det er særlig viktig at de kunder som er omfattet av dette setter seg inn i den informasjonen som er gitt av det danske Finanstilsynet, samt gjennom de bostyrerne som håndterer konkursboet.

Spesielt er det viktig at alle kunder merker seg at man må finne en ny forsikringsgiver så raskt som mulig. Særlig gjelder dette for lovbestemt yrkesskade.

De kundene som har hatt sin forsikring i Alpha gjennom Nemi Forsikring AS (Nemi) vil bli tilbudt å videreføre gjeldende forsikringsavtale gjennom Nemi, regnet fra konkursdato 8. mai 2018. De kundene det gjelder vil bli forsøkt kontaktet direkte, men hvis informasjon ikke mottas kan Nemi kontaktes direkte.

Kunder av Alpha som ikke har hatt sine forsikringer gjennom Nemi bør snarest kontakte Nemi, eller et annet forsikringsselskap, slik at man ikke står udekket.

De kunder eller skadelidte som har åpne skadesaker mot Alpha kan kontakte Nemi sin skadeavdeling for individuell informasjon, selv om det er bostyret i Danmark som har den avgjørende beslutningsmyndigheten. Spørsmål kan derfor også rettes direkte til konkursboet, se her kontaktinformasjon ovenfor.

Når det gjelder risikoen for at noen skader ikke vil bli gjort opp 100%, så undersøker vi i Nemi nå dette mot både konkursboet i Alpha og den norske garantiordning for skadeforsikring. Den aller siste informasjonen vi fikk 8. juni går ut på at alle skadeutbetalinger midlertidig er stanset. Selve skadebehandlingen skal likevel fortsette. Her vil vi komme tilbake med mer info så snart vi får vite mer.

Siste nytt fra konkursboet finner du her.