Konkursen i Alpha Insurance A/S

Alpha Insurance A/S (Alpha) i Danmark gikk konkurs 8. mai i år. Se nærmere om dette på disse lenkene

https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2018/Alpha-insurance-080518
https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2018/alpha-insurance-as-er-erklart-konkurs/

Alpha har solgt bl.a. yrkesskadeforsikringer i det norske markedet i mange år. De kundene som nå kan bli påvirket av konkursen er enten de som har en løpende forsikring gjennom Alpha, samt de som har utestående krav i forbindelse med skader. Det er særlig viktig at de kunder som er omfattet av dette setter seg inn i den informasjonen som er gitt av det danske Finanstilsynet, samt gjennom de bostyrerne som håndterer konkursboet.

Spesielt er det viktig at alle kunder merker seg at man må finne en ny forsikringsgiver så raskt som mulig. Særlig gjelder dette for lovbestemt yrkesskade.

De kundene som har hatt sin forsikring i Alpha gjennom Nemi Forsikring AS (Nemi) vil bli tilbudt å videreføre gjeldende forsikringsavtale gjennom Nemi, regnet fra konkursdato 8. mai 2018. De kundene det gjelder vil bli forsøkt kontaktet direkte, men hvis informasjon ikke mottas kan Nemi kontaktes direkte.

Kunder av Alpha som ikke har hatt sine forsikringer gjennom Nemi bør snarest kontakte Nemi, eller et annet forsikringsselskap, slik at man ikke står udekket.

De kundene eller skadelidte som har åpne skadesaker mot Alpha kan også fortsatt kontakte Nemi sin skadeavdeling som vanlig. Den informasjonen som vi har fått fra bostyret er at skadebehandlingen og skadeutbetalinger forsetter som vanlig.

Når det gjelder risikoen for at noen skader ikke vil bli gjort opp 100%, så undersøker vi Nemi nå dette mot både konkursboet i Alpha og den danske garantiordning for skadeforsikring. Her vil vi komme tilbake med mer info så snart vi får vite mer.