Innboforsikring Fritidsbolig

Skader som dekkes:

Fullstendig oversikt over hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder finner du i vilkårene.