Nemi Forsikring fyller 25 år!

Nemis historie strekker seg tilbake til 1989 da Norsk Energiverk Forsikring AS (NEFO) ble etablert som et captive for en rekke norske og svenske energiverk. Selskapet hadde konsesjoner for direkte forsikring innen alle klasser skadeforsikring med unntak av garanti- og kredittforsikringer.

I løpet av 1990-tallet gjennomgikk norsk vannkraftbransje omfattende konsolidering. Som en konsekvens ble det tilgjengelige markedet for forsikringer til denne bransjen mindre. For å utvide satsningen til flere forretningsområder forlot NEFO captive-konseptet samtidig som den vedtektsbestemte kunde-eier bindingen ble opphevet i 1999. NEFO utvidet sin virksomhet til å omfatte forretningsområdet Storkunder som i all hovedsak er rettet mot kommuner og større organisasjoner.

I 2009 ble Nemi Forsikring kjøpt opp av et dansk forsikringskonsern, Alpha Group. Nemi Forsikring lanserer privatforsikring med salg på nett samme år.

Nå i 2014 fortsetter vi veksten, ruster opp til de neste 25 år og utlyser mer enn 12 nye stillinger til vårt hovedkontor i Oslo.