Orkanen Matthew og hva reiseforsikringen dekker.

Avbestilling: Vi dekker avbestilling til områder i USA med evakueringsordre, foreløpig til og med mandag 10. oktober. Vi dekker ikke avbestilling på grunn av frykt for å reise til områder uten evakueringsordre. Ta først kontakt med flyselskapet/reisearrangøren for endring eller refusjon av flybilletter.

Evakuering: Hvis du oppholder deg i et område som har blitt berørt eller som risikerer å bli berørt er det viktig at du forholder deg til informasjonen du får fra myndighetene på stedet og/eller reisearrangøren. Vi dekker nødvendige og dokumenterte ekstrautgifter til evakuering til nærmeste sikre oppholdssted når det er gitt ordre om evakuering der du er. Vi dekker ikke ekstrautgifter til kjøp av nye flybilletter hjem til Norge for å fremskynde hjemreisen.

Forsinkelser: Mange blir berørt som følge av stengte flyplasser og innstilte/forsinkede flyavganger. Kontakt flyselskapet/reisearrangøren hvis du er berørt. De vil kunne hjelpe deg med ombooking eller eventuelt refusjon. Har du en planlagt mellomlanding og mister en forhåndsbetalt videretransport som følge av denne hendelsen, dekker vi nødvendige og dokumenterte ekstrautgifter til kjøp av nye flybilletter inn til forsikringssummer gitt i dine vilkår.

Dersom du skulle ha behov for medisinsk assistanse ber vi deg ta kontakt med vår alarmsentral, SOS International, så raskt som mulig på telefon +45 70 10 50 50.
Dersom du er direkte berørt av situasjonen og har spørsmål rundt reiseforsikring og situasjonen, ber vi deg kontakte oss på telefon +47 22 91 33 00.

Vi vil på det sterkeste oppfordre våre kunder til å følge lokale myndigheter sine anbefalinger.