Gebyr for uforsikrede kjøretøy

Fra 1. mars 2018 vil kjøretøyeiere få gebyrkrav fra Trafikkforsikringsforeningen for hver dag kjøretøyet er uforsikret. Dette betyr at du mottar gebyr for hver dag bilen din er uforsikret, i tillegg til gebyret kreves det inn en Trafikkforsikringsavgift til staten. Dersom gebyret og trafikkforsikringsavgiften ikke betales, vil det til slutt… read more →