Takk for din bekreftelse | Nemi Forsikring – Forsikringer

Takk for din bekreftelse

Takk for at du valgte å ha din reiseforsikring i Nemi Forsikring.

I god tid før din reiseforsikring i Gouda opphører vil din forsikringsavtale og nytt reisekort bli oppdatert. Dette finner du på Min side hvor også startdato for din nye reiseforsikring vil fremgå.

Spørsmål og svar

Hva dekker reiseforsikringen?
Dekning Forsikringssum pr. person Forsikringssum pr. familie
Evakuering Kr. 25.000,- Kr. 40.000,-
Avbestilling Kr. 40.000,- Kr. 100.000,-
Innhenting av reiserute v/ forsinket ankomst Kr. 20.000,- Kr. 50.000,-
Innhenting av reiserute v/ forsinket avgang Kr. 1.500,- Kr. 5.000,-
Forsinket bagasje Kr. 3.000,- Kr. 7.500,-
Reisegods – samlet Kr. 30.000,- Kr. 60.000,-
Reisegods – enkeltgjenstander Kr. 15.000,- Kr. 15.000,-
Reisegods – arbeidsgivers eiendeler Kr. 15.000,- Kr. 15.000,-
Reisegods – kontanter Kr. 3.000,- Kr. 6.000,-
Reisegods – reisedokumenter Kr. 10.000,- Kr. 20.000,-
Reisegods – verdigjenstander Kr. 15.000,- Kr. 20.000,-
Reisegods – tyveri fra motorvogn Kr. 10.000,- Kr. 20.000,-
Reisegods – sykkel Kr. 4.000,- Kr. 4.000,-
Reisesyke Ubegrenset Ubegrenset
Hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Kr. 80.000,- Kr. 80.000,-
Avbrutt feriereise Kr. 50.000,- Kr. 100.000,-
Reiseavbrudd Kr. 50.000,- Kr. 100.000,-
Ulykke – Voksen Invaliditet/Død, inntil fylte 70 Kr. 300.000,- Kr. 300.000,-
Ulykke – Barn Invaliditet Kr. 500.000,- Kr. 500.000,-
Ulykke – Barn Dødsfall Kr. 50.000,- Kr. 50.000,-
Ulykke – Medisinske behandlingsutgifter inntil fylte 70 Kr. 25.000,- Kr. 25.000,-
Ulykke – Medisinske behandlingsutgifter etter fylte 70 Kr. 5.000,- Kr. 5.000,-
Reiseansvar Kr. 6,000.000,- Kr. 6,000.000,-
Rettshjelp Kr. 50.000,- Kr. 50.000,-
Hvem omfattes av reiseforsikringen?

Forsikringen gjelder enten familie eller enkeltperson, avhengig av hvilken forsikring du hadde tidligere.

I tillegg til forsikringstaker vil en familieforsikring omfatte ektefelle/samboer/registrert partner når disse har samme folkeregistrerte bostedsadresse i Norge som forsikringstaker. Egne barn og fosterbarn er omfattet når disse har samme folkeregistrerte bostedsadresse som en av foreldrene. Det er et krav at alle de sikrede er medlem av norsk folketrygd med fulle rettigheter, har bostedsadresse i Norge registrert i folkeregisteret og skal returnere til Norge etter reisen. Adoptivbarn er omfattet fra det tidspunkt den faktiske omsorgen for barnet overtas. Barn født av surrogatmor er medforsikret fra endelig utskrivelse fra sykehuset etter fødselen.

Når får jeg faktura for reiseforsikringen?

Faktura via e-post:
Du vil motta en faktura for perioden frem til vi får samordnet reiseforsikringen med dine øvrige forsikringer.

Avtalegiro:
Har du avtalegiro vil reiseforsikringen trekkes sammen med dine øvrige forsikringer. Dersom du har satt et maks beløp for trekk via avtalegiro, må dette endres slik at neste trekk ikke stoppes i nettbanken din.

Hva gjør jeg hvis jeg får en skade?

I Norge vil du få hjelp av vårt skadeapparat, blir du akutt syk i utlandet så vil du få hjelp av SOS International. SOS International bistår kundene til alle de store forsikringsselskapene i Norge. Ta kontakt med:
Nemi Forsikring
Telefon: 02341 eller fra utlandet +47 91 50 23 41
PB 126 Bryn, 0611 Oslo
Ved akutt behov for assistanse, ta øyeblikkelig kontakt med SOS International
Telefon: +45 70 10 50 50
Nitvej 6, 2000 Fredriksberg Danmark

Du kan laste ned skademeldingsskjema her.

Back to Top