Tannhelseforsikring

Tannhelseforsikring dekker dine utgifter ved behandling av nye og uforutsette tannbehandlinger. De behandlingsbehov som avdekkes av din tannlege, og som han/hun mener har behov for inngrep, dekkes av tannhelseforsikringen. Hvis du for eksempel får hull i tennene, må bytte sprukken fylling eller har behov for krone, dekker tannhelseforsikringen utgiften.

Hvilken forsikring ønsker du?

Perle
 • Perfekt for studenter og yngre.
 • Koster 65 kroner per måned.
 • For alle mellom 18 og 70 år.
 • Dekker alle behandlinger opp til kr 10 000,- per år.
 • Kr 500,- i egenandel per skade.
 • Ingen begrensning i antall hendelser.
Gull
 • Vårt mest populære produkt.
 • Koster 155 kroner per måned.
 • For alle mellom 18 og 70 år.
 • Dekker alle behandlinger opp til kr 20 000,- per år.
 • Kr 500,- i egenandel per skade.
 • Ingen begrensning i antall hendelser.
Platina
 • For deg som ønsker ekstra sikkerhet.
 • Koster 200 kroner per måned.
 • For alle mellom 18 og 70 år.
 • Dekker alle behandlinger opp til kr 40 000,- per år.
 • Kr 500,- i egenandel per skade.
 • Ingen begrensning i antall hendelser.

Ønsker du tilbud på tannhelseforsikring?

Ditt navn

Telefonnummer

E-post

Eventuell kommentar?

For å kunne kjøpe tannhelseforsikring hos oss må du:

 • Ha vært til kontroll/undersøkelse hos din tannlege i løpet av siste 15 måneder. Vi minner om at forsikringen ikke dekker kjente behandlingsbehov. Som forsikringstaker må du til kontroll hos din tannlege og utbedre eventuelle behov før forsikringen dekker fremtidige behandlingsbehov.
 • Ikke være kjent med noen eksisterende behandlingsbehov, ha påbegynt behandling eller skal påbegynne behandling på tegningstidspunktet.
 • Være kjent med at det påløper en karenstid på 30 dager for at forsikringen skal være gyldig.
 • Være kjent med at det kreves regelmessig kontroll hos tannlege/tannpleier som ikke skal ha lengre intervall enn 15 måneder.
 • Ikke ha noen kjente tannsykdommer eller behandling som dekkes av det offentlige trygdesystem (HELFO)

Er det noe du lurer på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss.