Trafikkavgift til staten

Det du i dag kjenner som årsavgift, blir fra 2018 endret til Trafikkavgift til staten. Innkrevingen skal overtas av forsikringsselskapene, men det er fortsatt Stortinget som fastsetter størrelsen på avgiften og alle inntektene går til staten. Forsikringsselskapenes oppgave er kun å kreve inn avgiften på vegne av staten.

Du kan lese mer om Trafikkavgift på Finans Norge sine hjemmesider.

Har du spørsmål håper vi du finner svar på det under. Hvis ikke,. er vi tilgjengelig på telefon 02341 eller
e-post service@nemiforsikring.no

Hva er trafikkavgift?

Trafikkavgift er en avgift til staten og erstatter årsavgiften. Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn trafikkavgift på vegne av staten på ansvarsforsikrede kjøretøy. Trafikkavgift kreves inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy under 7500 kg.

Når skal jeg betale trafikkavgift?

Trafikkavgift skal betales samtidig med forsikringspremien, betaler du forsikringen hver måned, skal du gjøre det samme med trafikkavgiften. En forsikringsavtale som løper inn i 2018 skal ha med trafikkavgift. Nemi vil ikke kreve trafikkavgift før høsten 2017, den vil altså bli etterfakturert separat for den delen av avtalen som løper inn i 2018.

Hva skjer om jeg eier flere kjøretøy?

Trafikkavgift skal betales sammen med forsikringspremien, har du en felles faktura for alle kjøretøy, betales trafikkavgift samtidig for disse kjøretøyene.

Hvor mye utgjør trafikkavgiften?

På samme måte som årsavgiften, fastsettes størrelsen på trafikkavgiften av Stortinget for hvert år. I statsbudsjettet for 2017 er det foreslått at bensinbiler skal betale kr 2 820,- og elbiler kr 1 960,-.

Hva skjer om jeg har solgt kjøretøyet mitt?

Er kjøretøyet solgt, trenger du ikke lenger forsikring. Vi får melding om salget og du som kunde trenger derfor ikke gi beskjed om dette, vi avslutter forsikringen fra salgsdato. Siden du ikke lenger har forsikring, skal du heller ikke betale trafikkavgift, ny eier må altså tegne forsikring og betale trafikkavgift.

På samme måte som i dag er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, vil selger fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til selger.

Hva skjer om jeg har avregistrert kjøretøyet mitt?

Har du avregistrert kjøretøyet, skiltene er altså levert til Statens vegvesen, trenger du ikke ansvarsforsikring for kjøretøyet. Vi får melding om avregistreringen og du som kunde trenger derfor ikke gi beskjed om dette. Du betaler altså trafikkavgift til og med den dagen forsikringen avsluttes.

Ønsker du en forsikring på bilen din som ikke inneholder ansvarsforsikring, må du ta kontakt med oss og vi vil vurdere muligheten for det.

Hva skjer om jeg har vraket kjøretøyet mitt?

Du skal verken betale forsikring eller trafikkavgift etter at et kjøretøy er vraket. For å slippe forsikrings- og trafikkavgiftskrav, må Statens vegvesen ha registrert at kjøretøyet er vraket.

Hva skjer om kjøretøyet mitt er stjålet?

Når er kjøretøy er meldt stjålet i politiets systemer, skal du som forsikringstaker ikke betale forsikring frem til det eventuelt blir meldt gjenfunnet. Siden forsikringen opphører ved tyveri og vi overtar ansvaret, skal du heller ikke betale trafikkavgift for perioden kjøretøyet er meldt stjålet.

Hva skjer om jeg eksporterer mitt kjøretøy ut av Norge?

Dersom du utfører kjøretøyet, må du melde fra til Statens Vegvesen om dette, samt sikre at du ikke har en norsk ansvarsforsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkavgift.

Hva skjer om forsikringsforholdet avsluttes?

Dersom du har betalt forsikring og trafikkavgift for en termin og avslutter forsikringsforholdet før terminens slutt, vil vi tilbakebetale for mye betalt forsikringspremie og trafikkavgift.

Når skal jeg betale neste års trafikkavgiftssats?

Forsikringen din fornyes normalt hvert år, men følger ikke kalenderåret. Når du fornyer en forsikring med hovedforfall fra og med 1. mars, vil trafikkavgift som du betaler fra denne datoen være med ny sats for dette året.

Hva skjer med kjøretøy som veier 7500 kg eller mer?

For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten. Du skal ikke betale trafikkavgift.

Jeg har campingvogn eller tilhenger som jeg har forsikret. Hva skal jeg betale for det?

Det er ingen ansvarsforsikring på campingvogner eller tilhengere, og heller ingen trafikkavgift.

Når blir trafikkavgiften vedtatt?

Det er Stortinget som vedtar dette, og avgiften blir sannsynligvis vedtatt høsten 2016 i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Avgiften gjelder imidlertid først fra 2018.

Når starter innkrevingen av trafikkavgift?

For 2017 skal du betale årsavgift på vanlig måte til staten. Samtidig vil enkelte forsikringsselskap starte innkreving av trafikkavgift for 2018 i forbindelse med innkreving av forsikringspremien for forsikringsåret ditt som går fra 2017 og inn i 2018. Betaler du forsikringspremien en gang i året, vil du betale trafikkavgift for deler av 2018 ved hovedforfall i 2017. Betaler du forsikringspremien hver måned, vil du sannsynligvis betale første gang i desember 2017.

Hva skal jeg betale om jeg tegner en forsikring, men angrer noen dager etterpå?

Du skal kun betale trafikkavgift for de dagene du betaler forsikringspremie.

Hvordan påvirker bonusen min hva jeg skal betale i trafikkavgift?

Trafikkavgift er en avgift og påvirker ikke bonus eller forsikringspremien. Trafikkavgift er avhengig av hvilken type kjøretøy du har, for eksempel bensindrevet bil eller elbil, og blir også den samme uansett kjørelengde, på samme måte som årsavgiften er nå.

Hva skjer om jeg ikke betaler trafikkavgift?

Dersom du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkavgiften, vil vi sende deg purring, hvis den ikke betales, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll.

Jeg har kjøpt en bil i august 2017. Hva skal jeg betale?

Er årsavgiften for 2017 allerede er betalt av tidligere eier, skal du betale trafikkavgift fra og med 2018 i forbindelse med din obligatoriske ansvarsforsikring. Betaler du forsikringen hver måned, vil du betale trafikkavgift for 2018 for første gang i desember 2017.

Jeg bruker ikke bilen min. Skal jeg likevel betale trafikkavgift?

Du skal betale trafikkavgift så lenge du har ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet. Benytter du ikke kjøretøyet ditt, kan du avskilte kjøretøyet og dermed unngå å betale ansvarsforsikring og trafikkavgift. Det kan likevel hende at du ønsker brann- og tyveriforsikring.

Jeg har en bil som blir veteranbil i 2018. Hva skal jeg betale i trafikkavgift?

Kjøretøy som i løpet av 2018 blir 30 år, regnes som veterankjøretøy per 1.1.2018. Det betyr at du skal betale trafikkavgift fra og med 1.1.2018 for veterankjøretøy. Denne satsen er per i dag på et lavere nivå enn for diesel- og bensindrevne kjøretøy. Ta kontakt med oss dersom du har fått krav om høyere trafikkavgift.

Jeg har fått feil trafikkavgiftssats fordi mitt forsikringsselskap ikke har registrert at min
dieselbil har fabrikkmontert partikkelfilter.

Er du ikke enig i hvilken kategori ditt kjøretøy befinner seg i, må du henvende deg til Statens Vegvesen. Vi baserer oss på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens Vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.

Hva skjer hvis jeg bytter selskap?

Trafikkavgiften vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil trafikkavgiften og forsikringen stoppe hos det gamle, og begynne å løpe hos det nye.