Vi søker nye Forsikringsagenturer

Nemi Forsikring er det største av mange forsikringsbrands i Insr Insurance Group ASA. Nemi har en portefølje på rundt 1 milliard kroner i Norge, og Insr ønsker vekst og videre utvikling av denne porteføljen. Porteføljen er i dag hovedsaklig bygd opp av dyktige franchise-/agenturvirksomheter. I dag har vi en fordeling på 30/70 mellom småbedrifts- og privatmarkedet, som begge er attraktive segmenter for Insr.

Vi søker derfor etter forsikringsagenter eller allerede etablerte agenturer som ønsker å etablere franchise-/agentkontor for Nemi Forsikring i de større byene og tettstedene i Norge. Du vil få muligheten til å bygge opp og betjene din egen lokale portefølje med kunder i privat- og småbedriftsmarkedet. Vi vet at kundene trives best med å ha fast kundekontakt i nærmiljøet og i tillegg kunne benytte Nemi Forsikrings moderne salgs- og serviceløsninger.

Som representant for Nemi Forsikring må du ha god forståelse for forsikringsrisiko, og trives godt med å utvikle gode kunderelasjoner lokalt både i privat- og småbedriftsmarkedet.

Insr har et tett og nært samarbeid med agenturledere og agenturets ansatte. Produktporteføljen er komplett og oppdatert. Nemi Forsikring har moderne IT- og telefonisystemer som gir deg de beste forutsetninger for å stå for lokal kundebetjening.

I «Lov om forsikringsformidling» stiller myndighetene en del krav til den som skal kunne drive og eie et Forsikringsagentur. Disse minimumskravene må være oppfylt, i tillegg til at du må kunne vise til gode prestasjoner i lønnsomt salg og kundepleie.

Går du med en drøm om å bygge ditt eget agentur, eller kan du tenke deg å knytte agenturet ditt til Nemi? Er du motivert til å bygge en fremtid sammen med oss, ser vi frem til søknaden din. Har du spørsmål, høre vi gjerne fra deg.

Leder Nemi Samuel Norstad på telefon 90 81 37 71 eller e-post: samuel.norstad@insr.io

KAM Privat Nemi Runar Pettersen på telefon 92 25 81 15 eller e-post: runar.pettersen@insr.io
KAM Bedrift Nemi Omar Khan på telefon 95 04 89 77 eller e-post: omar.khan@insr.io