Vi søker nye Forsikringsagenturer

Nemi Forsikring er det største av mange forsikringsbrands i Insr Insurance Group ASA. Nemi har en portefølje på rundt 1 milliard kroner i Norge, og Insr ønsker vekst og videre utvikling av denne porteføljen. Porteføljen er i dag hovedsaklig bygd opp av dyktige franchise-/agenturvirksomheter. I dag har vi en fordeling på 30/70 mellom småbedrifts- og privatmarkedet, som begge er attraktive segmenter for Insr.

Vi søker derfor etter forsikringsagenter eller allerede etablerte agenturer som ønsker å etablere franchise-/agentkontor for Nemi Forsikring i de større byene og tettstedene i Norge. Du vil få muligheten til å bygge opp og betjene din egen lokale portefølje med kunder i privat- og småbedriftsmarkedet. Vi vet at kundene trives best med å ha fast kundekontakt i nærmiljøet og i tillegg kunne benytte Nemi Forsikrings moderne salgs- og serviceløsninger.

Som representant for Nemi Forsikring må du ha god forståelse for forsikringsrisiko, og trives godt med å utvikle gode kunderelasjoner lokalt både i privat- og småbedriftsmarkedet.

Insr har et tett og nært samarbeid med agenturledere og agenturets ansatte. Produktporteføljen er komplett og oppdatert. Nemi Forsikring har moderne IT- og telefonisystemer som gir deg de beste forutsetninger for å stå for lokal kundebetjening.

I «Lov om forsikringsformidling» stiller myndighetene en del krav til den som skal kunne drive og eie et Forsikringsagentur. Disse minimumskravene må være oppfylt, i tillegg til at du må kunne vise til gode prestasjoner i lønnsomt salg og kundepleie.

Går du med en drøm om å bygge ditt eget agentur, eller kan du tenke deg å knytte agenturet ditt til Nemi? Er du motivert til å bygge en fremtid sammen med oss, ser vi frem til søknaden din. Har du spørsmål, høre vi gjerne fra deg.

Leder Nemi Martin Hansen på telefon 959 32 411 eller e-post: martin.hansen@insr.io

KAM Privat Nemi Runar Pettersen på telefon 922 58 115 eller e-post: runar.pettersen@insr.io
KAM Bedrift Nemi Omar Khan på telefon 950 48 977 eller e-post: omar.khan@insr.io