Vilkårsgaranti

Vi garanterer at våre vilkår er bedre enn bransjenormen utarbeidet av FNH.

Skulle du mot formodning finne at bransjenormen ville gitt deg et bedre oppgjør enn våre vilkår gir, vil vi utbetale erstatning som om normen gjelder ved et eventuelt skadeoppgjør.

Vilkår finnes tilgjengelig på våre nettsider under den enkelte forsikring og som kunde hos oss finner du de også på Min side.