Vulkanutbrudd på Bali

Vi ber de av våre kunder som er påvirket av vulkanutbruddet, enten fordi de er på Bali eller planmessig skal på reise dit, om å ta kontakt med flyselskapet deres for eventuell ombooking/avbestilling.

Når det gjelder avbestilling av reiser til Bali vil de bli erstattet på grunn av at reisemålet er utilgjengelig, i første omgang til og med 10. desember.

Dersom du skulle ha behov for medisinsk assistanse eller annen akutt hjelp ber vi deg ta kontakt med vår alarmsentral, SOS International, så raskt som mulig på telefon +45 70 10 50 50.

Er du direkte berørt av situasjonen og har spørsmål rundt reiseforsikring og situasjonen, ber vi deg kontakte oss på telefon +47 22 91 33 00.

Vi oppfordrer alle til å følge lokale råd og anbefalinger. Både varslingsnivå og aktsomhetsråd kan endres raskt.